Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk

Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk.

Wie zijn wij?

Een kleine, actieve geloofsgemeenschap die probeert dienend in de dorpssamenleving van de Zeevang en Oudendijk te staan.

De mensen in onze dorpen zijn voor het overgrote deel niet-kerkgebonden. Zij genieten enerzijds van hun vrijheid, maar missen ook vaak wel iets, zonder dat precies te kunnen benoemen. We denken dat het daarbij gaat om een duidelijke levensoriŽntatie en dat het christelijk geloof een waardevolle bijdrage kan leveren aan het opheffen van dat gemis. Veel Nederlanders zijn op zoek naar hun wortels. We proberen elkaar te helpen zoeken naar die wortels. Ze liggen ons inziens in de beste humanitaire tradities van Europa en zijn ontleend aan Jodendom, Christendom en de Islam.

Openheid en tolerantie behoren tot de belangrijkste waarden van die tradities. We willen een diaconaal missionaire gemeente zijn die midden in de dorpssamenlevingen van de gemeente Zeevang en het dorp Oudendijk staat.


Nu ook op

facebook

Onze vieringen

De vieringen staan vermeld op deze pagina


25 juli 2015:

Vieringen > Preken: overzicht bijgewerkt

18 juli 2015:

Vieringen > Preken: overzicht bijgewerkt
Actie Kerkbalans 2015 en collecte-opbrengsten, staat van Baten en Lasten 2014: FinanciŽn kerkrentmeesters
Collecte-opbrengsten diaconie: Diaconale collecten
Vieringen: data en locaties
Activiteiten: Kalender
FinanciŽn: het collectenrooster
Contact: de Walvis editie 2015-6

ANBI


Gemeenten en diaconieŽn van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI van deze kerk.
Daarom kunnen gemeenten en diaconieŽn Ė tot nader bericht Ė op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke de Protestantse Kerk in Nederland invullen. Dit RSIN-nummer is 813 612 809.

Inzage in de financiŽn:

Kerkvoogdelijke collecten en de staat van Baten en Lasten staan vermeld op de pagina FinanciŽn kerkrentmeesters
en de diaconale collecten vindt u verantwoord op de pagina Diaconale collecten.

© www.mijn-eigen-website.nl (design)